มะเร็งต่อมลูกหมาก รู้เร็วรักษาได้

มะเร็งต่อมลูกหมากเป็นโรคมะเร็งชนิดหนึ่งที่เกิดจากการแบ่งตัวผิดปกติของเซลล์ต่อมลูกหมากทำให้มีขนาดใหญ่ขึ้นแล้วลุกลามไปอวัยวะข้างเคียง ปัจจัยเสี่ยงหลักๆได้แก่ อายุ กรรมพันธุ์ และเชื้อชาติ ในชายอายุ 50 ปี มีปัจจัยเสี่ยงสูงมากกว่าคนอายุน้อยกว่าถึง 3 เท่า

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300