ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวาน

โรคเบาหวานยังเกิดภาวะแทรกซ้อนในหลายอวัยวะ ไม่ว่าจะเป็นดวงตา, ไต,มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหลอดเลือดหัวใจได้มากกว่าคนปกติถึง 2-3 เท่า ส่งผลให้เป็นอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ นอกจากนี้ภาวะแทรกซ้อนยังทำให้เกิดความผิดปกติของระบบประสาทที่พบบ่อยคือ อาการชาตามปลายมือปลายเท้าซึ่งทำให้ผู้ป่วยเกิดแผลจากการโดนวัสดุแหลมคมบาดโดยไม่รู้ตัว

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300