กินอย่างไรให้ไกลเบาหวาน

ป้องกันโดยลดการบริโภคอาหารไขมันเพื่อลดระดับไขมันในเลือดเพื่อสุขภาพดียั่งยืน หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ อาหารที่มีไขมันอิ่มตัวได้แก่ ไขมันสัตว์ ไขมันหมู หนังไก่ เนย ชีสต์ เป็นต้น ไขมันอิ่มตัวจะกลายเป็นของแข็งที่อุณหภูมิห้องซึ่งจะไปเพิ่มคลอเรสเตอรอลและ LDL ในเลือด

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300