มาลดเค็มเพื่อสุขภาพกัน

โซเดียมกับเกลือเกี่ยวข้องกันอย่างไร แล้วร่างกายแต่ละคนต้องการโซเดียมต่างกันอย่างไร เกลือคือเครื่องปรุงอาหารที่มีรสชาติเค็ม เกลือจะปะปนอยู่ในอาหารและเครื่องปรุงและน้ำจิ้ม และส่วนประกอบสำคัญในเกลือก็คือ โซเดียม โดยเกลือ 1 ช้อนชาจะมีโซเดียมอยู่ 40% มาดูกันว่าอาหารแต่ละชนิดมีโซเดียมเท่าไหร่

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300