โรคเบาหวานคืออะไร

โรคเบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โดยอาจเกิดจากภาวะพร่องอินซูลิน และ/หรือภาวะดื้อต่ออินซูลิน อินซูลิน คือ ฮอร์โมนที่ตับอ่อนสร้างขึ้นมีหน้าที่นำน้ำตาลไปใช้เป็นพลังงานต่ออวัยวะส่วนต่างๆ ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่สามารถนำน้ำตาลไปใช้ได้ ทำให้มีอาการ...

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300