ลูกคุณมีอาการเหล่านี้หรือไม่

รู้หรือไม่ว่าเด็ก 8 ขวบก็สามารถตั้งครรภ์ได้...ภาวะหนุ่มสาวก่อนวัยหมายถึง การที่เด็กมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วผิดปกติ มีการเปลี่ยนแปลงสรีระทางร่างกายจากวัยเด็กเป็นผู้ใหญ่ เช่นขนาดเต้านมหรืออัณฑะขนาดใหญ่ขึ้นก่อนวัยอันควร

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300