ทำอย่างไรให้ลดเกลือ

วิธีการลดการบริโภคเกลือ วิธีแรก ลดการใส่ผงชูรสในการปรุงอาหาร, 2. เลือกเครื่องปรุงรสที่มีปริมาณโซเดียมต่ำ 3.ชิมก่อนปรุง 4. ลดการใช้เครื่องปรุงที่มีรสเค็ม 5.หลีกเลี่ยงการกินอาหารกึ่งสำเร็จรูปต่างๆ อาหารหมักดอง อาหารแปรรูปต่างๆ

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300