การป้องกันโรคเบาหวานและภาวะแทรกซ้อน

เป้าหมายคือ การป้องกันโรคเบาหวานในคนที่ยังไม่เป็นเบาหวาน และป้องกันโรคแทรกซ้อนในคนที่เป็นโรคเบาหวานแล้ว โดยการคุมน้ำหนักตัวและการออกกำลังกาย และการลดการบริโภคน้ำตาล

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300