อาการดีขึ้นจากโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง IBD แล้วดีจริงไหม??

ปัจจุบันเป้าหมายการรักษาโรคลำไส้อักเสบเรื้อรัง ไม่ใช่แค่เพียงดูว่าอาการดีขึ้นหรือไม่มีอาการแสดงของโรค แต่จำเป็นที่จะต้องมีการส่องกล้องและการตรวจทางพยาธิวิทยาดูว่าแผลในลำไส้หายหรือไม่ หากแผลไม่หายจะส่งผลต่อการดำเนินโรคในระยะยาวได้ การปรับเปลี่ยนการรักษาเพื่อให้เกิดการหายของแผลในลำไส้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญ

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300