ข้อดีของการลดการบริโภคเกลือ

คนไทยบริโภคเกลือมากกว่าความต้องการของร่างกายเกือบ 2 เท่าของความต้องการสูงสุดของโซเดียมที่ไม่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกายต่อวัน ควรบริโภคโซเดียมให้น้อยกว่าวันละ 2,000 มก.หรือคิดเป็นเกลือป่น 1 ช้อนชา ยิ่งคนที่มีความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูงควรลดการบริโภคโซเดียมให้น้อยกว่า 1,500 มก.ต่อวัน

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300