มารู้จักภัยเงียบ ความดันโลหิตสูง

ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆประมาณ 4,000,000 คนในปีพ.ศ. 2556 เป็น 5,600,000 คนในปีพ.ศ. 2560 ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากหัวใจขาดเลือด และโรคหลอดเลือดสมอง ปัจจัยความเสี่ยงของโรคความดันโลหิตสูงได้แก่ เพศชายอายุตั้งแต่ 55 ปีขึ้นไป เพศหญิงอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป, โรคเบาหวาน, ดื่มแอลกอฮอล์, สูบบุหรี่, ไม่ออกกำลังกาย แล้วเราจะมีวิธีป้องกันความดันโลหิตสูงอย่างไร

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300