เคยไหมอยู่ดีๆก็รู้สึกเท้าใหญ่ขึ้นกว่าปกติ

สังเกตเท้าแล้วรู้สึกว่า เท้าบวมขึ้น ขนาดใหญ่กว่าเท้าอีกข้าง ถ้าเอามือกดลงไปที่เท้าก็เกิดรอยบุ๋มไม่คืนตัว แต่ไม่รู้สึกเจ็บ ปัญหาเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณของอาการเท้าบวมได้ เท้าบวมหรืออาการบวมส่วนปลาย ankle edema คือการบวมที่เกิดจากการสะสมของสารน้ำในเท้า ข้อเท้าหรือขา

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300