อาการนี้จะเป็นความดันโลหิตหรือป่าวนะ

ควบคุมน้ำหนักตัวให้ปกติเพื่อให้ค่าดัชนีมวลกายอยู่ระหว่าง 18.5-22.9 กก.ต่อตร.ม. และขนาดเส้นรอบเอวน้อยกว่า 90 ซม. หรือ 36 นิ้วในผู้ชาย และน้อยกว่า 80 ซม. หรือ 32 นิ้วในผู้หญิง ตัวอย่างการคำนวณดัชนีมวลกาย

Contact
© 2020 Takeda (Thailand), Ltd. All rights reserved.

Takeda(Thailand), Ltd.

57 Park Ventures Ecoplex Building. 15th Floor Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
Email: Digital.info@takeda.com | Tel: +66 26979300